13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.