19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.