21 Kinderkens, bewaart uzelven van de afgoden. Amen.