1 En zij zaten drie jaren stil, dat er geen krijg was tussen Syrie en tussen Israel.