5 Verder zeide Josafat tot den koning van Israel: Vraag toch als heden naar het woord des HEEREN.