6 En de kinderen van Gomer waren Askenaz, en Difath, en Thogarma.