8 De kinderen van Cham waren Cusch en Mitsraim, Put, en Kanaan.