16 Er kwamen ook van de kinderen van Benjamin en Juda op de vesting tot David.