25 Van de kinderen van Simeon, kloeke helden ten heire, zeven duizend en honderd;