27 En Jehojada was overste der Aaronieten; en met hem waren er drie duizend en zevenhonderd.