26 Van de kinderen van Levi, vier duizend en zeshonderd;