34 En uit Nafthali, duizend oversten, en bij hen met rondas en spies, zeven en dertig duizend.