36 En uit Aser, uitgaande in het heir, om krijgsorde te houden, waren veertig duizend;