10 Uit de kinderen van Uzziel was Amminadab overste, en zijn broederen waren honderd en twaalf.