8 Uit de kinderen van Elizafan was overste Semaja, en van zijn broederen waren tweehonderd.