9 Uit de kinderen van Hebron was Eliel overste, en zijn broederen waren tachtig.