4 En David verzamelde de kinderen van Aaron en de Levieten.