5 Van de kinderen van Kehath was Uriel overste, en van zijn broederen waren honderd en twintig.