6 Van de kinderen van Merari was Asaja overste, en van zijn broederen waren tweehonderd en twintig.