19 Als gij weinige mensen in getal waart; ja, weinigen en vreemdelingen daarin.