20 En zij wandelden van volk tot volk, en van het ene koninkrijk tot een ander volk.