18 Zeggende: Ik zal u het land Kanaan geven, een snoer van ulieder erfdeel;