25 Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen, en Hij is vreselijk boven alle goden.