23 Zingt den HEERE, gij, ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag.