24 Vertelt Zijn eer onder de heidenen, Zijn wonderwerken onder alle volken.