27 En de HEERE zeide tot den engel, dat hij zijn zwaard weder in zijn schede steken zou.