15 Obed-Edom tegen het zuiden; en voor zijn kinderen het huis der schatkameren.