16 Zo zijn dan de kinderen van Levi: Gerson, Kahath en Merari.