17 En dit zijn de namen der zonen van Gerson: Libni en Simei.