18 En de kinderen van Kahath waren Amram, en Jizhar, en Hebron, en Uzziel.