35 Den zoon van Zuf, den zoon van Elkana, den zoon van Mahath, den zoon van Amasai,