34 Den zoon van Elkana, den zoon van Jeroham, den zoon van Eliel, den zoon van Toah,