36 Den zoon van Elkana, den zoon van Joel, den zoon van Azarja, den zoon van Zefanja,