31 De kinderen van Beria nu waren Heber en Malchiel; hij is de vader van Birzavith.