32 En Heber gewon Jaflet, en Somer, en Hotham, en Sua, hunlieder zuster.