10 Van de priesteren nu, Jedaja, en Jojarib, en Jachin,