56 De koning nu zeide: Vraag gij het, wiens zoon deze jongeling is.