4 Want David had verspieders gezonden, en hij vernam, dat Saul voorzeker kwam.