2 Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;