4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;