5 Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen, die God niet kennen.