4 Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer;