3 Want dit is de wil van God, uw heiligmaking: dat gij u onthoudt van de hoererij;