18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.