Download Our New Romans Study Guide When You Subscribe to BST PLUS!

1 Thessalonicenzen 5:23

23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice