22 Hazael nu, de koning van Syrie, verdrukte Israel, al de dagen van Joahaz.