2 Koningen 15:2

2 Hij was zestien jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde twee en vijftig jaren te Jeruzalem; en de naam zijner moeder was Jecholia, van Jeruzalem.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice