21 Als de koning David al deze dingen hoorde, zo ontstak hij zeer.