16 En de kloekhartigste onder de helden zal te dien dage naakt heenvlieden, spreekt de HEERE.