9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,